Industriel design

Jeg udvikler innovative produkter gennem industriel design, der skaber værdi for dine kunder og gør det nemmere at vækste din virksomhed

Design af industrielle produkter

Et innovativt produkt, er dit unikke salgsparameter i en verden, hvor konkurrencen aldrig har været større.

Mængden af produkter har aldrig været større, og derfor er det vigtigere end nogensinde før, at forstå dine brugere, og hvilke behov de har. Jeg hjælper dig derfor igennem udviklingsprocessen med fokus på brugere, så du er sikker på at dit udviklingsprojekt tager udgangspunkt i reelle behov.

Hvorfor vælge mig?

Hvis du har fokus på følgende:

Industriel designer med passion

Jeg er din samarbejdspartner i udviklingsprojekter

Er du træt af industrielle designere, der ikke lytter til dine behov, og ikke gennemtænker hele produktrejsen?
Når du vælger mig, skal du aldrig bøvle med manglende kommunikation, og besværlige udviklingsprojekter.

Fremtidens innovative produkter

3 grunde til at vælge mig som din industrielle designer

Bruger baseret udvikling

Jeg tager altid udgangspunkt i brugerbehov, hvilket sikrer, at de produkter, vi udvikler, skaber værdi for dem, der skal bruge dine produkter.

Innovative produkter

Jeg tænker altid innovativt, kreativt og pragmatisk, hvilket sikrer, at du får løsninger, der er nyskabende og bliver udviklet med forståelse for produktionsprocesser.

Nemmere salg

Med udgangspunkt i reelle brugerbehov er det nemmere for dig at sælge dine produkter, da du ikke skal overbevise dine kunder om, at de har et behov.

Priseksempler

Leder du efter et fuldt produktudviklingforløb, eller det mest nødvendige?

Ekstern udviklingsafdeling

Til dig, der vil have dine produkter udviklet uden at skulle bekymre dig
kr 750.000 - 600.000
 • Positioneringsworkshop
 • Brugerundersøgelser
 • Konceptudvikling
 • Mock-ups og test
 • Brugertests
 • Prototypesparring
 • Produktionsmodning
 • Leverandørsparing
 • Salgsstrategi
 • Marketingsbilleder
 • Webshopdesign
 • Animationsvideo

Den store udviklingspakke

Til dig, der vil have et komplet produkt.
kr 350.000 - 175.000
 • Positioneringsworkshop
 • Brugerundersøgelser
 • Konceptudvikling
 • Prototypesparring
 • Produktionsmodning
 • Leverandørsparing
Mest populær

Iværksætteren

Til dig, der skal igang med dit første produkt og skal teste validiteten.
kr 125.000 - 75.000
 • 3 x Koncepter
 • Prototypesparring
 • MLP visualiseringer
 • Produktionsmodning
 • Leverandørsparing

Den skræddersyede pakke

Har du specielle behov til dit udviklingsforløb, kan vi sammensætte en pakke, der passer perfekt til dine behov.
kr 850 Time
 • Opgaver baseret på dine behov

Klippekort

Har du løbende design opgaver, køb et klippekort og spar på timeprisen.
kr 850 Time
 • Opgaver baseret på dine behov

Fra de første konceptskitser til det færdige, salgsklare produkt, handler designprocessen om at sikre, at alle faktorer bliver overvejet, og at udviklingen af dit produkt bliver optimeret i forhold til produktion, er intuitiv at bruge og kan genanvendes efter endt brug.

Udviklingen af fysiske produkter er en lang proces, der er forbundet med store omkostninger og lang udviklingstid. Derfor er det fordelagtigt at samarbejde med en designer, der er vant til at udvikle produkter, kommunikere med producenter og forberede tegninger til produktion.

Industrielt design processen

Den industrielle designproces starter med en vision – en vision om at udvikle et nyt produkt, der skaber værdi for brugerne. Gennem designprocessen afdækkes brugernes behov, og de overordnede krav kortlægges. Dette sikrer, at det færdige produkt skaber værdi for de potentielle købere, hvilket forbedrer omdømmet for din virksomhed og gør dine produkter nemmere at sælge.

Med afsæt i din vision igangsættes designprocessen. Selvom der er flere faser i udviklingen, er det vigtigt altid at have slutresultatet for øje. Det sikrer, at de idéer og koncepter, der udvikles fra begyndelsen, kan realiseres gennem produktion, at de kan samles, og at de efter endt brug kan genanvendes.

Den industrielle design process, opdeles i følgende faser

Idé generering

Konceptudvikling

Detaljering

Produkt skitsering hjælper dig med at udvikle produkter fra idé til færdigt produkt I CurledDesign

Udvikling af innovative produkter.

Idégenerering er en vigtig del af den industrielle designproces. Det er i denne fase, produktet begynder sit liv, og der udforskes forskellige løsningsmuligheder for, hvordan produktet kan udformes, interaktionen med produktet skal fungere, og hvordan produktet skal opbygges.

Med udgangspunkt i kravspecifikationen og ønskerne til produktet benytter jeg forskellige metoder til at udvide løsningsrummet og finde forskellige idéer til produktets udformning og opbygning.

Efter denne fase står du med et utal af idéer til, hvordan dit produkt kan udformes, og hvordan det skal fungere.

Med industrielt design som fundament i idégenereringen bygger processen på de krav, du stiller til produktet, samt de krav og behov, dine brugere har til det produkt, vi skal begynde at udvikle.

Som kreativ designingeniør veksler jeg mellem at finde på nye idéer og vurdere dem i forhold til tekniske muligheder og brugernes interaktion med produktet.

Derudover har jeg en stor interesse for innovative produkter og kombinerer derfor idéer, muligheder og løsninger fra mange brancher. Dette giver mere innovative idéer, som i sidste ende resulterer i bedre produkter.

Jeg bruger design thinking som udviklingsmetode, hvilket sikrer, at produktet ikke alene er æstetisk tiltalende, men også løser de problemer, dine kunder står overfor, og som produktet er designet til at løse.

Min tilgang til idégenerering sikrer, at du både udvider løsningsrummet, så mange forskellige muligheder bliver afdækket, og at alle idéerne bliver vurderet i forhold til, om de er produktionsteknisk mulige.

Konceptudvikling - Når industriel design giver idéer liv

Lever idéerne op til kravene, og hvordan fungerer de i praksis? Konceptudvikling drejer sig om konkretisering, test og validering af idéerne fra idégenereringsfasen.

Fra løse idéer til håndfaste koncepter: I processen med at udvikle koncepter bliver disse konkretiseret, så der kan udvikles prototyper, udføres tests, foretages styrkeberegninger via FEM/FEA-analyser, og brugere inddrages for at sikre, at koncepterne fungerer som tiltænkt.

 

Under konceptudviklingsfasen bliver produktionsmetoder defineret, så koncepterne er parate til den færdige detaljering i 3D CAD-programmer.

Gennem hele denne fase er det essentielt at tage hensyn til den videre udviklingsproces. Dette sikrer, at udviklede koncepter kan forberedes til produktion, og at der undgås koncepter, som enten er teknisk urealistiske eller kræver komplekse og bekostelige produktionsmetoder.

Efter konceptudviklingsfasen er dit produkt klar til at blive detaljeret.
Når vi er færdige med denne fase, har vi opstillet samarbejde med leverandører og defineret, hvordan produktet skal opbygges og valideret at konceptet lever op til dine og dine brugers krav.

Efter at have taget flere produkter fra koncept til færdige produkt, ved jeg hvad det kræver at samarbejde med leverandører, samt har erfaring med at tegne produkter så de kan produceres.

Derudover benytter jeg min tekniske viden og erfaring til at eliminere faldgrupper i produktet og under produktionen.

CurledDesign hjælper dig med at udvikle nye produkter. I Produktdesigner I Industriel designer I koncept udvikling I CurledDesign
CurledDesign hjælper dig med produktudvikling via 3D print og prototyper

Få dit industrielle design detaljeret så det kan produceres

I denne fase detaljeres produkterne, så de er parate til den endelige produktion.

Her skal alle de sidste detaljer på plads, så produktet er fuldt forberedt til at gå i produktion. Dette inkluderer aspekter som godstykkelser, endelige materialevalg, overfladebehandlinger, slipvinkler og montage test.

Korrekt detaljering er afgørende, da arbejdet i denne fase bestemmer det endelige resultat. Ved at teste produktet i denne fase er det muligt at identificere og rette fejl og mangler, før der laves værktøjer til produktion.

Ved at prioritere detaljeringsfasen sikrer man, at det endelige produkt lever op til de fra starten fastsatte krav, og at produktet er klar til den endelige produktion.

Ved afslutning af denne fase er dit produkt klar til at gå i produktion og få udformet de relevante værktøjer.

Ved at detaljere produkterne rigtig er du klar til at udforme 

Med erfaring fra at tage flere produkter fra idé til færdigt produkt, ved jeg hvad det kræves for at et produkt er klar til at starte produktion.

Derudover for du fordel af min tekniske viden omkring produktion ved at jeg gennem prototyper og 3D-design programmer tester og validere dit produkt inden det sættes i produktion.

Industrielt design er udviklingen af fysiske produkter, og sikre at du både får udviklet værdifulde løsninger og at de teknisk kan lade sig gøre.

Design som tilgang kan meget mere end det, hvilket du kan læse mere om her:

Søges hjælp med industriel design?

Produktudvikling I Industriel designer I Design bureau Aarhus I CurledDesign

Jeg tilbyder et gratis kick-off møde, hvor vi kigger på dit projekt, og sammen finder den bedste fremgangsmåde for netop dit projekt.

Book et gratis kick-off møde.