Produkt skitsering hjælper dig med at udvikle produkter fra idé til færdigt produkt I CurledDesign

Industrielt design

Fra idé til masseproduktion – Industriel design er processen med udvikling af produkter så de er klar til produktion. Industrielt design sikre at dine produkter er optimeret til produktion, uden at du skal forholde dig til produktions bøvl og slipvikler.

Fra de første koncept skitser, til færdigt salgsklart produkt. Industrielt design handler om at sikre at alle faktor bliver overvejet, og at udviklingen af produktet bliver lavet udarbejdet så det kan produceres, bruges og efter endt brug bliver genanvendt.

Med en industriel designer, der kender hele processen, sikres det at du kommer bedst igennem udviklingsprocessen, og at det endelige produkt lever op til dine krav samtidig med at de er tekniske mulige, og at de bidrager til en bedre verden.

Industriel
design
processen

Industriel design processen, starter med en vision – En vision om at udvikle et nyt produkt, der skaber værdi for brugerne. Gennem design processen, er brugernes behov blevet afdækket, og de overordnede krav er blevet kortlagt.


Med afsæt i design briefet, startes processen med at udvikle produktet. Selvom der er flere faser ud udviklingen, er det vigtigt hele tiden at have slutresultatet i fokus – Det sikre nemlig at de idéer og koncepter der udvikles fra begyndelsen kan realiseres gennem produktion, at de kan samles og at de efter endt brug kan genanvendes.

Den industrielle design process, opdeles i følgende faser

Idé generering

Konceptudvikling

Detaljering

Produkt skitsering hjælper dig med at udvikle produkter fra idé til færdigt produkt I CurledDesign

Design baseret idégenerering af industrielle produkter

Idégenerering er en vigtig del af industrielt design processen, det er i denne fase at produktet starter sit liv, og der afsøges forskellige løsningsmuligheder for, hvordan produktet kan udformes, hvordan interaktionen med produktet skal fungere og hvordan produktet skal opbygges.

Med udgangspunkt i kravspecifikationen og ønsker til produktet, benytter jeg forskellige metoder til at udvide løsningsrummet, og finde forskelliger idéer til produktets udformning og opbygning.


Efter denne fase, står du med et utal af idéer til, hvordan dit produkt kan udformes og hvordan det skal fungere.

Med industrielt design som udgangspunkt i idé genereringen, bygger idé genereringen på de krav du har til produktet, samt de krav og behov dine brugere har til det produkt vi skal igang med at udvikle.

Som kreativ design ingeniør, veksler jeg mellem at finde på nye idéer, og vurdere dem i forhold til tekniske muligheder og hvordan brugerne interagere med produktet. 

Jeg bruger design thinking som udviklingsmetode, hvor vi ikke alene sikre at produktet er æstetisk flot, men også løser de problemer dine kunder står med og som produktet skal løse.

Min tilgang til idé generering sikre at du både udvider løsningsrummet, så mange forskellige muligheder er afdækket og at alle idéerne bliver vurderet i forhold til om de er produktionsteknisk mulige.

Konceptudvikling - Når industriel design giver idéer liv

Lever idéerne op til kravene, og hvordan fungerer de i praksis? Konceptudvikling drejer sig om konkretisering, test og validering af idéerne fra idégenereringsfasen.

Fra løse idéer til håndfaste koncepter: I processen med at udvikle koncepter bliver disse konkretiseret, så der kan udvikles prototyper, udføres tests, foretages styrkeberegninger via FEM/FEA-analyser, og brugere inddrages for at sikre, at koncepterne fungerer som tiltænkt.

 

Under konceptudviklingsfasen bliver produktionsmetoder defineret, så koncepterne er parate til den færdige detaljering i 3D CAD-programmer.

Gennem hele denne fase er det essentielt at tage hensyn til den videre udviklingsproces. Dette sikrer, at udviklede koncepter kan forberedes til produktion, og at der undgås koncepter, som enten er teknisk urealistiske eller kræver komplekse og bekostelige produktionsmetoder.

Efter konceptudviklingsfasen er dit produkt klar til at blive detaljeret.
Når vi er færdige med denne fase, har vi opstillet samarbejde med leverandører og defineret, hvordan produktet skal opbygges og valideret at konceptet lever op til dine og dine brugers krav.

Efter at have taget flere produkter fra koncept til færdige produkt, ved jeg hvad det kræver at samarbejde med leverandører, samt har erfaring med at tegne produkter så de kan produceres.

Derudover benytter jeg min tekniske viden og erfaring til at eliminere faldgrupper i produktet og under produktionen.

CurledDesign hjælper dig med at udvikle nye produkter. I Produktdesigner I Industriel designer I koncept udvikling I CurledDesign
CurledDesign hjælper dig med produktudvikling via 3D print og prototyper

Få dit industrielle design detaljeret så det kan produceres

I denne fase detaljeres produkterne, så de er parate til den endelige produktion.

Her skal alle de sidste detaljer på plads, så produktet er fuldt forberedt til at gå i produktion. Dette inkluderer aspekter som godstykkelser, endelige materialevalg, overfladebehandlinger, slipvinkler og montage test.

Korrekt detaljering er afgørende, da arbejdet i denne fase bestemmer det endelige resultat. Ved at teste produktet i denne fase er det muligt at identificere og rette fejl og mangler, før der laves værktøjer til produktion.

Ved at prioritere detaljeringsfasen sikrer man, at det endelige produkt lever op til de fra starten fastsatte krav, og at produktet er klar til den endelige produktion.

Ved afslutning af denne fase er dit produkt klar til at gå i produktion og få udformet de relevante værktøjer.

Ved at detaljere produkterne rigtig er du klar til at udforme 

Med erfaring fra at tage flere produkter fra idé til færdigt produkt, ved jeg hvad det kræves for at et produkt er klar til at starte produktion.

Derudover for du fordel af min tekniske viden omkring produktion ved at jeg gennem prototyper og 3D-design programmer tester og validere dit produkt inden det sættes i produktion.

Industrielt design er udviklingen af fysiske produkter, og sikre at du både får udviklet værdifulde løsninger og at de teknisk kan lade sig gøre.

Design som tilgang kan meget mere end det, hvilket du kan læse mere om her:

Søges hjælp med industriel design?

Jeg tilbyder et gratis kick-off møde, hvor vi kigger på dit projekt, og sammen finder den bedste fremgangsmåde for netop dit projekt.

Book et gratis kick-off møde med mig.

+45 2829 7028