Betalingsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

CurledDesign
Nordre Ringgade 106 4th
8200 Aarhus N
CVR: 34982988

 

Priser og betaling

Priser beregnes på baggrund af det opgivne projekt beskrivelse, og beregnes ud fra de angivne indkluderede delelementer af projektet.

CurledDesign påtager sig retten til at kræve 50% betaling inden opstart af projektet, 25% ved 50% gennemførsel af projektet og resterende 25% ved endelig aflevering.

Ved haste leveringer vil der blive pålagt et haste tillæg. Haste tillægget er minimum 2500kr + moms, og beregnes efter opgaves størrelse.

 

Levering

Levering sker i overensstemmelse med fremsendte tilbud, og efter hvordan det er relevant i forhold til den pågældende opgave.

Ved større filer, anvendes fildelings hjemmesider (f.eks. wetransfer).

 

Ansvar

CurledDesign fungere som rådgivende enhed, og kan derfor ikke holdes skyldig i eventuelle ansvars tvister.

CurledDesign vil altid rådgive ud fra bedste viden, og hvor denne ikke måtte være tilstrækkelig, vil der bliver rådgivet omkring involvering af eksterne rådgivere, som har bedre viden området.

 

Returnering af varer

Serviceydelser tages ikke retur.

 

Databehandling

Data behandles på en forsvarlig måde, og deles kun med 3. part, hvis det er nødvendigt.

 

Kontakt

Ved spørgsmål, klager eller lignende kan CurledDesign kontaktes på:
Telefon: +45 2829 7028
Mail: Hello@CurledDesign.com

 

Ændringer

Omkostninger i forbindelse med leveringer, kan ændres, hvis kunden vælger at ændre opgavens størrelse.

CurledDesign kan vælge at opsige samarbejdet med kunden, hvorefter anvente timer vil blive opgjort og afregnes.

CurledDesign kan ændre handelsbetingelser ensidigt

 

Lov og værneting

CurledDesign operere under dansk lovgivning, og ved evt. tvister, vil en retsag skulle fremstilles ved byretten i den givne by som CurledDesign er lokaliseret.